Vad är Testofen?


Testofen är ett bockhornsklöverextrakt som finns i kosttillskottet Maxulin. Man har i flera studier visat på att Testofen kan ha väldigt intressanta

Biverkningar av Testofen?

Testofen är sannolikt ganska tryggt att ta men som vanligt så kanske man inte ska rekommondera det för barn.

Testofen funkar det?

Absolut man har undersökt Testofen i flera studier där man kunnat visa på just det.